Thermografie

Thermografie

Een thermografisch onderzoek voor uw woning is een techniek waarbij met behulp van een infraroodcamera de temperatuurverschillen in de woning in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen warmtelekken of koudebruggen opgespoord worden, wat aangeeft waar er energieverlies optreedt in uw woning.

Tijdens het onderzoek wordt de woning op een koude winter dag in beeld gebracht dan zijn alle warmtelekken goed zichtbaar. Door ook aan de binnenzijde thermografische foto’s te maken wordt de kwaliteit van de isolatie inzichtelijk.

Met behulp van de resultaten van het thermografisch onderzoek kunnen mogelijke energiebesparende maatregelen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door de aanwezige isolatie te verbeteren, kieren te dichten, ramen of deuren te vervangen.

Een thermografisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een deskundige adviseur van Koele Bouw en Energie en duurt meestal iets meer dan een uur. Het is belangrijk dat de woning tijdens het onderzoek aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het sluiten van ramen en deuren gedurende een bepaalde periode voordat het onderzoek plaatsvindt.

Kortom, een thermografisch onderzoek kan u helpen om inzicht te krijgen in de energieprestaties van uw woning en om te kijken waar er energieverlies optreedt. Hierdoor kunt u gerichte maatregelen nemen om uw woning energiezuiniger te maken, wat niet alleen kostenbesparend kan zijn, maar ook bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving.

Koele Bouw en Energie levert u na een thermografisch onderzoek een rapport met de bevindingen en de aanbevelingen tot verbetering van uw woning.