Energielabel voor uw bedrijf

Energielabel uw bedrijf

Waarom zijn kantooreigenaren verplicht een energielabel te hebben?

De reden hiervoor is dat de overheid streeft naar een energiezuinige en duurzame gebouwde omgeving. Het is daarom wettelijk verplicht om voor een kantoorpand minimaal een energielabel C te hebben. Ook bij verkoop of verhuur is het verplicht deze te laten zien aan potentiële huurders of kopers. Het energielabel geeft inzicht in de energieprestaties van het gebouw en laat zien welke maatregelen er genomen kunnen worden om het pand energiezuiniger te maken.

Daarnaast kunnen kantooreigenaren door het verbeteren van de energieprestaties van het gebouw kosten besparen op energie en onderhoud. Ook kan het een positief effect hebben op het comfort en de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. Het is daarom voor kantooreigenaren interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen.

De verplichting tot het hebben van een energielabel geldt voor alle kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 50 m². Alleen voor monumenten geld een uitzondering op deze verplichting. Het energielabel wordt opgesteld door een gecertificeerd energieadviseur en is 10 jaar geldig. Na afloop van deze periode moet er opnieuw een energielabel worden opgesteld.

Kortom, kantooreigenaren zijn verplicht om een energielabel te hebben om inzicht te geven in de energieprestaties van het gebouw en om te stimuleren dat er energiebesparende maatregelen worden genomen.

Een energielabel nodig voor uw kantoor of bedrijf?

Een adviseur van Koele Bouw en Energie kan uw gebouw inspecteren en het energielabel voor uw gebouw berekenen en opstellen en dit registreren in de landelijke database voor energielabels. Verder kan Koele Bouw en Energie u helpen bij het bepalen welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw.