NZEB berekening

NZEB berekening

Een NZEB-berekening staat voor “Nearly Zero Energy Building” berekening. Het is een berekening van de energieprestatie van een gebouw. Bij een NZEB-berekening wordt gekeken naar de energie die nodig is om een gebouw te verwarmen, te koelen, van warm water te voorzien en van elektriciteit te voorzien. Het doel van een NZEB-berekening is om het energiegebruik van een gebouw te minimaliseren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te maximaliseren. De isolatie, luchtdichting, zonlicht, schaduw en de technische installatie moeten exact op elkaar zijn afgestemd.

Een NZEB-berekening is een belangrijk instrument voor de energietransitie omdat het kan worden gebruikt om de energieprestatie van een gebouw te beoordelen en om te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen om de energieprestatie te verbeteren. Een NZEB-berekening houdt rekening met factoren zoals isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, verlichting, en de aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepompen.

In de Europese Unie zijn nieuwe gebouwen vanaf 2021 verplicht om bijna-energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk moet zijn en dat de resterende energiebehoefte moet worden gedekt door hernieuwbare energiebronnen.